Sertifisering

Miljøfyrtårn

I 2020 ble Totalmaskin sertifisert som et miljøfyrtårn. Sertifiseringen er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille de forventninger våre kunder og samarbeidspartnere har til vårt miljøengasjement. Sertifiseringen krever miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp.