Tjenester

 

Totalentreprenør med bred bransjeerfaring

Ta kontakt med oss om du skal ha utført arbeider innenfor eks: Ny bygg, rehabelitering av gammelt bygg, bygningsvern, prosjektoppbygging, tomtegraving, betong, vei, vann og avløp, drenering, forstøtningsmurer (både naturstein og betongstein), beleggnings - stein, anleggsgartnerarbeide og tomteutvikling.

totalmaskin
totalmaskin

Kort om bedriften

Totalmaskin AS ble etablert av Håvard Myklebost i Melhus i 2011 og har fokus på kvalitet, tillit og god service. Vi kan levere deg som følger:

Riving. 

 

Demontering.

Transport.

Massetransport. 

Masseleveranse.

Drenering. 

Grunnarbeid.

Masseutskiftning.

Betongarbeid.

Murarbeid.

Malerarbeid.

Støttemurer.

Belegningsstein.

Beplanting.

Felling av trær.

Planarbeid.

Vei, vann og avløp.

Tomtearbeid.

Snørydding.

Klargjøring asfalt.

Totalmaskin AS
Hofstadvegen 38
Melhus,  7224

Telefon

99 02 77 03

Email 
post@totalmaskin.no

Hjemmeside opprettet av