HMS

Helse, miljø og sikkerhet 

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i vår daglige drift, og er alltid med helt fra planleggingsstadiet i nye prosjekter. Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og det indre og ytre miljøet, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på byggeplassen. I tillegg til egne rutiner for HMS-arbeid i prosjektene,innretter vi oss alltid etter våre oppdragsgiveres krav og forventninger i hvert enkelt prosjekt.

HMS HMS
totalmaskin

Kontakt oss

 

Telefon: 99027703

E-post: post@totalmaskin.no

 

Totalmaskin AS

Hofstadvegen 38

7224 Melhus

 

Kontaktperson:

Håvard Myklebost     

Telefon: 99027703