Velkommen til TotalMaskin AS - Kvalitet hele veien!

Totalmaskin AS ble etablert i Melhus i 2011 , og med utgangspunkt i vei, vann og avløp, betong, anleggsgartneri, muring og tomteutvikling har vi som mål å være en mest mulig allsidig entreprenørbedrift.

Med fokus på kvalitet, tillit og god service, er vi det naturlige valg for små og store kunder.

Vi leverer alltid tjenester med forventet kvalitet til forventet pris, og arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med omgivelsene. Personell, utstyr, og produksjonsmetoder er fremtidsrettet med fokus på at krav til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Med service og stor fleksibilitet fører til lave kostnader i bedriften som igjen fører til konkurransedyktige priser til kunden.

Med vår base på Melhus like utenfor Trondheim har vi hele Midt-Norge som arbeidsområde - Vi gjør jobben ordentlig - til riktig tid og pris!

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i vår daglige drift, og er alltid med helt fra planleggingsstadiet i nye prosjekter.

Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og det indre og ytre miljøet, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på byggeplassen.
I tillegg til egne rutiner for HMS-arbeid i prosjektene,
innretter vi oss alltid etter våre oppdragsgiveres krav og forventninger i hvert enkelt prosjekt.

 

 
 

Klikk for å se!

 
 

Vi utfører alt innenfor disse områdene:

 • Riving og demontering
 • Transport
 • Massetransport og masseleveranser
 • Drenering
 • Grunn og utomhusarbeid
 • Masseutskiftning og planering
 • Betongarbeid
 • Støttemurer
 • Belegningsstein
 • Beplantning
 • Felling av trær
 • Plenarbeid
 • Vei, vann og avløp
 • Tomtearbeid
 • Snørydding
 • Klargjøring for asfaltering
 • Drivstofftekniske anlegg

Vi kan også tilby utleie av personell.

 
 
 
 
DSC_0147
SAM_0070
Hitachi
DSC00438
SAM_0019
 
 
Copyright 2011 av TotalMaskin AS  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  |  Registrer
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!